De Vlaamse Regering investeert 30 miljoen euro per jaar (met een gemiddelde loopperiode van 30 jaar) bijkomend in de infrastructuur van verschillende algemene, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen. Daartoe heeft ze een selectie opgemaakt van de aanvragen de voorbije jaren bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De exploitanten van de betrokken ziekenhuizen zullen voor hun project een strategisch forfait ontvangen, op voorwaarde dat het gaat om dringende dossiers die bovendien passen in de logica van de regionale zorgstrategische planning die de Vlaamse Regering momenteel uitrolt.

Dit is zeer goed nieuw voor ons Geelse Ziekenhuis. Ook zij dienden een aanvraag in en werden geselecteerd!

Minister Beke: “Dit is een belangrijke stap. Doordat het Sint-Dimpnaziekenhuis Geel is geselecteerd, krijgen ze nu de kans hun dossier verder te vervolledigen met oog op een definitieve goedkeuring. Deze enorme investering in onze ziekenhuizen kadert in een ruimer plan. Het is immers zo dat in Vlaanderen de zorgvraag drastisch is veranderd, wat het gevolg is van de vergrijzing, een toename in personen met chronische aandoeningen en comorbiditeiten. De Vlaamse Regering wil de ziekenhuizen hierin ondersteunen en voorbereiden op de toekomst. Zo kunnen we het zorglandschap in Vlaanderen op een goede manier dichtbij de mensen verder uitbouwen.”

CD&V Geel is heel blij dat we verder kunnen investeren in een moderne ziekenhuisinfrastructuur. De steun van de Vlaamse Regering en Wouter Beke is een belangrijke hulp voor de uitbouw van ons ziekenhuis en integrale zorg in Geel en Kempen!