Welkom bij CD&V Geel

Geel

Geel

Op het schepencollege van 2 november 2021 werd het voorstel voor de openbare verlichting langs Malosewaver goedgekeurd. Daarmee…

Lees meer

Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) heeft onverwacht te kennen gegeven dat er afspraken zijn met de…

Lees meer

Als stadsbestuur blijven we bouwen aan een bruisende stad met een gevarieerd en toegankelijk vrijetijdsaanbod. De gekende…

Lees meer

Ook in Geel zal er binnenkort een deelsysteem op poten worden gezet voor fietsen en auto's. Hiervoor werd afgelopen donderdag op…

Lees meer

De stad heeft zich onder impuls van onze schepen Marlon Pareijn geëngageerd om elk jaar twee Geelse schoolomgevingen veiliger en…

Lees meer

Gemeenteraadsvoorzitter Luc Van Laer volgt vanaf 6 september Ben Van Looveren op als schepen van openbare werken, patrimonium,…

Lees meer

Dat onze Sint-Amandskerk op de Markt tot een van de meest herkenbare en monumentale kerken van Geel behoort, behoeft geen…

Lees meer

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Geel en de projectontwikkelaars ter opmaking van het ruimtelijk uitvoeringsplan werd…

Lees meer

Vandaag werden op de gemeenteraad zowel de individuele vormingssubsidies als het subsidiereglement voor jeugdverenigingen…

Lees meer

Marlon Pareijn

Gemeenteraadslid, Schepen

Marlon Pareijn is de jongste schepen binnen CD&V Geel. Zijn engagement is de grootste drijfveer…

Lees meer