CD&V en de stad Geel wil zoveel mogelijk mensen zich duurzaam laten verplaatsen. Dit kan in de eerste plaats te voet, met de fiets of het openbaar vervoer, maar ook autodelen en elektrisch vervoer worden belangrijk. Wij zijn blij dat we als bestuur hiervoor verschillende maatregelen kunnen nemen en dat we nu ook een aanpassing aan de stedenbouwkundige verordening rond parkeren kunnen maken. Deze aanpassingen werden in de gemeenteraad voorgesteld en binnenkort worden deze aan een openbaar onderzoek onderworpen. De belangrijkste aanpassingen op een rij:

  • Fietsgebruik aantrekkelijker maken

Fietsers moeten een prominente plaats hebben op de openbare weg. Bijkomende kwaliteitseisen voor nieuwe bouwprojecten in Geel voor fietsstalplaatsen zijn daarom een absolute noodzaak. Meer fietsstalplaatsen per woning vormen eveneens een belangrijk element in het fietsgebruik.

  • Autodelen stimuleren

Auto's die amper worden gebruikt en nodeloos ruimte innemen, kan worden vervangen door autodeelplaatsen in te plannen en afspraken te maken met aanbieders van autodelen. Een cambio autodeelplaats kan acht tot twaalf privé-wagens en
parkeerplaatsen vervangen en is dus veel duurzamer.

  • Meer aandacht voor elektrische fietsen en auto's

Laadplaatsen die aan opgelegde eisen moeten voldoen voor elektrische auto’s en beter uitgeruste fietsenstallingen bij grotere bouwprojecten maken het interessanter om je elektrisch te verplaatsen. Op die manier verbeteren we de algemene leefkwaliteit in onze straten en worden schadelijke stoffen beperkt.

  • Parkeerbeleid op maat

Het bestuur wil een duurzaam parkeerbeleid op maat kunnen hanteren. Zo zou het mogelijk moeten worden
om in het stadscentrum of aan het station andere parkeernormen te hanteren dan in het buitengebied als er
binnen het project ook effectief wordt ingezet op alternatieve vervoersvormen. Ook zou het mogelijk moeten
zijn om voor projecten met een specifiek karakter (zoals bijvoorbeeld zorgappartementen, of sociale woningen)
andere parkeernormen te hanteren. Om deze redenen worden op basis van een aantal voorwaarden
afwijkingsmogelijkheden in de verordening opgenomen.

De ambities samen met de Gelenaars realiseren!

Het aanpassen van de parkeerverordening alleen zorgt natuurlijk niet voor meer verplaatsingen te voet, op de
fiets of tot meer deel-mobiliteit. Om die reden zal de stad onder andere verder blijven werken aan
sensibilisering van haar inwoners, aan investeringen in het netwerk van trage wegen, enzovoort. Op die manier hopen wij de levenskwaliteit van alle Gelenaars te verbeteren en ook de lokale handelaars meer investeringskrediet te geven bij winkeluitbreidingen en renovaties in het centrum. Bovendien wil de stad ook het goede voorbeeld geven door haar eigen mobiliteitsbeleid verder te verduurzamen. Over de aanpassingen van de parkeerverordening zal van 11 april tot en met 10 mei 2018 een openbaar onderzoek worden georganiseerd, waarbij alle inwoners van Geel kunnen reageren op de voorstellen. De aangepaste parkeerverordening is digitaal raadpleegbaar via www.geel.be/parkeerverordening.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.