Vrouw & Maatschappij Geel strijdt tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in uitgaansleven met 'Wittelintjesactie 2022'

18-11-2022

Een flirterige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden, iemand die al een glaasje te veel op heeft en geen grenzen meer kan inschatten of een luidruchtige klant die de andere aanwezigen intimideert? We hebben het allemaal wel eens gezien op café maar zeggen te weinig neen. Met de Witte Lintjesactie van Vrouw & maatschappij CD&V willen we hierop de aandacht vestigen.

Het fenomeen waarbij de dader ongemerkt drugs toevoegt aan het drankje van het slachtoffer om deze te verdoven, is helaas in opmars. In België zijn er jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrachting na spiking. Dat komt overeen met één geval per week. Toch blijkt dit cijfer een enorme onderschatting, aangezien 90% van de slachtoffers van verkrachting geen aangifte doet bij de politie.

Raadslid Tinne Vangeel ondervroeg het Geelse stadsbestuur over het fenomeen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Om goed beleid te kunnen voeren zijn cijfers noodzakelijk. Burgemeester Celis antwoordde dat de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op basis van enkele selecties (feiten tussen 21 u en 6 u en onder hieronder vermelde strafbare gedragingen) tot de volgende aangiften en PV’s komt:

  • 2021: 1 feit van aanranding van de eerbaarheid
  • 2022: 1 feit van exhibitionisme, 4 feiten van verkrachting, waarvan 3 met een ‘vermoeden’ van spiking en 1 waarbij betrokkenen dronken waren. 

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout organiseerde afgelopen jaar extra patrouilles in de uitgaansbuurt en is actief aanwezig op de meeste grote fuiven. Voor de fuiven is er een intense samenwerking tussen stad, politiezone en privé-bewaking. De politiezone voert in samenwerking met de dienst jeugd Geel verschillende communicaties via verschillende kanalen over hoe te reageren bij spiking en bij uitgaan in het algemeen. 

De  DOEDISNORMAALcampagne werd samen met de jeugdraad uitgerold in de zomer van 2022 bij de aanvang van het openluchtfuifseizoen. Het luik grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven is in het najaar van 2022 verder opgenomen door het organiseren van specifieke vormingen voor studenten- en jeugdverenigingen, de grootste organisatoren van de (jeugd)fuiven in Geel. 

Naast aandacht voor vorming van jeugdverenigingen en organisatoren van fuiven, voldoende inzet naar communicatie en begeleiding bij Politie en jeugd, vraagt V&M Geel ook alert en bewust handelen van het barpersoneel en organisatoren van horeca en fuiven en andere mede-aanwezigen.  Zij kunnen een groot verschil betekenen voor het veiligheidsgevoel van alle aanwezige “fuivers”.

Lees hier meer over de nationale 'Wittelintjesactie 2022' van Vrouw & maatschappij!