Vandaag werden op de gemeenteraad zowel de individuele vormingssubsidies als het subsidiereglement voor jeugdverenigingen goedgekeurd. Twee belangrijke instrumenten om onze jeugd te versterken in jeugdwerk en een bevestiging om het Label Kindvriendelijke Stad in de praktijk om te zetten.

Met de vormingssubsidies zal de stad door het ondersteunen van vormingen de kwaliteit van jeugdverenigingen verhogen. Individuele Geelse jongeren tussen de 16 en 30 jaar die een kadervorming volgen tot het behalen van een attest (hoofd)animator in het jeugdwerk kunnen beroep doen op dit reglement.

Ook het subsidiereglement voor jeugdverenigingen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 3 juni. Jeugdwerkinitiatieven kunnen jaarlijks beroep doen op een toelage van de stad om hun werking te financieren.

Het subsidiereglement voor het Geelse jeugdwerk werd aangepast in samenwerking met de verschillende afgevaardigden van de jeugdraad. Hierbij werden er afgelopen werkjaar een aantal vergaderingen in het leven geroepen waarbij er samen online 'rond de tafel' werd gezeten. Alle geïnteresseerde jongeren mochten aansluiten tijdens deze sessie en hierbij werden een aantal vraagstukken gesteld en stellingen voorzien vanuit de jeugddienst.

Hanne Van Dingenen (foto), CD&V-jongere die actief heeft meegewerkt aan de opmaak van dit subsidiereglement, geeft graag een korte toelichting:

“Een aantal subsidies die in het verleden niet gebruikt werden, zijn aangepast naar nieuwe noden van jeugdverenigingen. Zo werden subsidies voor samenwerkingsverbanden omgevormd tot projectsubsidies. Deze projectsubsidies willen nieuwe en vooral innovatieve jeugdprojecten stimuleren. Ook voor het kampvervoer heeft de wijziging van het subsidiereglement gezorgd voor een nieuwe subsidie: voor eigen vervoer kan er nu een forfaitaire vergoeding worden aangevraagd.

Ook de coronasubsidies vanuit Vlaanderen zijn verdeeld onder de jeugdverenigingen op basis van een aantal verschillende punten. Deze waren voor de meeste jeugdverenigingen méér dan welkom.”