CD&V Geel heeft samen met haar coalitiepartner een nieuw budget voor 2018 opgemaakt. Ondanks het gegeven dat de inkomsten minder stijgen dan voorheen is de beleidsploeg erin geslaagd om mooie bijkomende initiatieven en investeringen uit te werken.

Duurzaamheid en  energiebesparing

Op aangeven van CD&V Geel werd beslist om twee duurzame investeringen te doen op vlak van energie. De volgende jaren zal immers stelselmatig de openbare verlichting naar led-verlichting omschakelen. Tevens zijn we er fier op dat op aangeven van onze schepenen zonnepanelen geplaatst zullen worden op de daarvoor 7 meest geschikte gebouwen van de stad Geel: de scholen van Winkelomheide, Larum, Zammel, de muziekschool, de kinderopvang Burgstraat en Kemeldijk en het OCMW Dagcentrum.
 

Fietsbeleid

Er werd besloten jaarlijks 30.000 euro te voorzien voor het realiseren van quick-wins op vlak van fietsbeleid. Wij denken hierbij aan het installeren van fietsstallingen en het oplossen van probleempunten. Wij willen duidelijk zijn dat er budgetten specifiek naar fietsers gaan!

De fietspaden naast de Tessenderloseweg zullen in 2018 aangelegd worden en de Pallo en het Velleke heringericht.

De stad wil haar werknemers ook meer aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen en verhoogt de fietsvergoeding van 0,22 euro per km naar 0,23 euro per km voor alle werknemers. Ook de maaltijdcheques worden met een halve euro verhoogd.

Sportinfrastructuur

Ook op het vlak van sportinfrastructuur werken we het programma verder af: het masterplan voor De Leunen, de sportterreinen van FC Punt-Larum, KFC Beekhoek en de voorbereiding voor de vernieuwing van sporthal Axion.

Evenementen

We starten in 2018 met de voorbereidingen voor de Dimpnadagen van 2020 en beslisten voor een nieuwe uitgave van Zuidergekte in 2019.

De Speelfabriek en Domein van Pater Vangenechten in Bel

De Speelfabriek zal in 2018 opnieuw groeien zodat er meer kinderen terechtkunnen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding in de vakantie. Qua cultuur zal het legaat van Mon Vangenechten toegankelijk gemaakt worden voor het publiek.

Geel als zorgcentrum

Geel stapt mee in de verdere ontwikkeling van de zorgregio en in verschillende samenwerkingsinitiatieven met andere gemeenten in dat verband. Het dagcentrum voor mensen met een handicap fusioneert op 1 januari 2018 samen met dagcentrum Vogelzang en Huis Eeckhoudt uit Laakdal en Huis de Post uit Geel.

In het woonzorgcentrum blijft de dagprijs gehandhaafd. In 2018 zullen de eerste uitvoeringsstappen gezet worden voor de bouw van het nieuw Lokaal Opvanginitiatief.

Geel en de stadsdiensten

De stad heeft de voorbij jaren sterk geïnvesteerd actualisering van de ICT. In 2018 schakelen we nog een versnelling hoger om met de digitalisering van de werking van de diensten verder te verbeteren. Hiermee willen we blijven werken aan een excellente dienstverlening voor de Gelenaar die betaalbaar blijft.

 • Cultuur
 • Duurzaamheid
 • e-government en administratieve vereenvoudiging
 • Economie
 • Feesten en evenementenbeleid
 • FinanciĆ«n
 • Gebouwen & infrastructuur
 • Gezondheid & welzijn
 • Zorg
 • Sport
 • Koning Fiets
 • Mobiliteit & openbaar vervoer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.