Half februari 2021 gaat de eerste bouwfase van start van één van de grootste projecten van deze legislatuur in onze mooie stad: de bouw van de nieuwe sporthal en renovatie van de bestaande sporthal Axion. Maar hoe zijn we tot dit moment gekomen en wat zijn de vervolgstappen?

Onze CD&V-afvaardiging binnen het bestuur van AGB sport is enorm fier deel te mogen uitmaken van dit project. Nadine Laeremans, Marlon Pareijn, Mathias Van Braband en Karolien Leysen geven dan ook graag een woordje uitleg waar de nieuwe accommodatie zijn plaats zal krijgen.

Voorbereiding

Zoals we hierboven al kort vermeld hebben gaat het om één van de grootste projecten van deze legislatuur. Er werd door de diensten na een zorgvuldige voorbereiding een subsidieaanvraag ingediend bij Sport Vlaanderen. Deze werd ook toegekend in het kader van bovenlokale sportaccommodatie. De gronden waarop de nieuwe sporthal zal komen zijn eigendom van Thomas More. Hier werd dus juridisch naar gekeken en na overeenkomst werden deze in erfpacht gegeven aan de stad.

Voor het ontwerp en de uitvoering van de werken is er gekozen voor het Design & Build-principe. Dit wil zeggen dat er door de stad een budget en een gedetailleerd programma van eisen werd opgesteld waarop samenwerkingsverbanden één offerte konden indienen dat alles omvat, van ontwerp tot uitvoering. Door een zorgvuldig samengestelde jury is dan op basis van prijs, architecturale waarde, duurzaamheid, technische waarde en afwerkingsgraad beslist om te gunnen aan het samenwerkingsverband Vanhout.pro, Archiles, Zwarts en Jansma.

Plannen

De nieuwe sporthal zal 1700 m² groot zijn met een vaste tribune voor 300 personen. De bestaande sporthal zal gerenoveerd worden en een oppervlakte hebben van 1070m². Daarnaast wordt er ook nog een danszaal van 256m², een gevechtsportzaal van eveneens 256m² en 4 squashboxen voorzien.

Er zal ook ruimte zijn voor 14 groeps- en 3 individuele kleedkamers, een grote opdeelbare polyvalente zaal voor verenigingen en een grote berging voor fuifmaterialen en bergingen voor verenigingen. Op vraag van Thomas More en KU-Leuven wordt er ook een ruimte voorzien voor fitness en een horecagelegenheid.

Fasering werken

De werken zullen niet op enkele maanden tijd uitgevoerd zijn. Deze zullen gefaseerd gebeuren opdat de verenigingen, die nu gehuisvest zijn in de Axion, er zo min mogelijk hinder door zullen ondervinden.

Bouwfase 1 is momenteel van start gegaan. Deze houdt onder andere de bouw van de nieuwe sporthal, squashboxen en kleedkamers in. Als deze in gebruik genomen kunnen worden, zal bouwfase 2 van start gaan. Momenteel is deze timing voorzien voor januari 2022. Deze fase bevat de afbraak van de huidige squash en cafetaria en de bouw van de fitness, horeca en kleine zalen.

Oplevering van het project is voorzien in september 2022. Vanaf dan kunnen we veel meer sporters faciliteren, zowel individueel als in clubverband.