Vrouw & Maatschappij

Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging van Vlaanderen. V&M neemt standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in politieke standpunten. We doen dat zowel binnen de structuren van de CD&V als op het politieke forum. Ook in Geel proberen wij deze belangen mee te behartigen. Vragen of meer info? contacteer onze Vrouw & Maatschappijvoorzitster Karlien Huysmans via karlien.huysmans@cdenvgeel.be  en zij zal terug contact opnemen met u.

http://www.vrouwenmaatschappij.be/