Onze werkgroepen bestaan uit groepen van geëngageerde Gelenaren die zich specialiseren in een bepaald thema (bijvoorbeeld mobiliteit of welzijn en gezondheid) en daarrond het beleid in Geel mee vorm en inhoud geven. Momenteel werken we met verschillende werkgroepen:

Maatschappelijke Thema's

Mobiliteit

Een belangrijk topic. Niet enkel in Geel, maar ook in onze buurgemeenten. Wij komen op regelmatige basis samen om bestaande verkeerssituaties te bekijken, evalueren en suggesties te doen hoe het anders kan. 

We discussiëren hoe we op korte termijn Sint-Dimpna kunnen ontlasten en veiliger kunnen maken, de fietser zijn verdiende plaats in het verkeer kunnen geven, praktische zaken aangaande parkeren kunnen vereenvoudigen en de algemene leefbaarheid in Geel kunnen verbeteren.


Zorg & Welzijn

CD&V Geel is een partij die zorg en het welzijn van de Gelenaar hoog in het vaandel draagt. Deze werkgroep komt regelmatig samen om alle aspecten hieromtrent te bespreken en tot nieuwe ideeën te komen.