We zijn zeer blij dat oppositieleden het net als ons belangrijk vinden om de verkeerssituatie op Sint-Dimpna niet los te laten. Ook onze eigen schepenen Marlon Pareijn en Ben Van Looveren blijven hier samen met hun diensten actief voor ijveren!

In 2020 diende de stad een subsidieaanvraag in bij het kabinet voor schilderingen voor een dubbelzijdig fietspad in de Gasthuisstraat. De Gasthuisstraat is nog steeds een gewestweg en dus een bevoegdheid van Agentschap Wegen en Verkeer. Deze laatstgenoemde is echter geen voorstander om een dubbelzijdig fietspad met schilderingen aan te brengen wegens te gevaarlijk. Momenteel zijn er wel gesprekken lopende met AWV en zit IOK rond de tekentafel met de bedoeling enkelzijdige fietspaden aan te leggen. 

Wat Sint-Dimpnaplein betreft zijn er ook enkele zaken aan het bewegen om de verkeersveiligheid te verhogen, in de eerste plaats voor de zwakke weggebruiker en schoolgaande jeugd. AWV werkt momenteel samen met studiebureau Sweco om enkele pistes te onderzoeken en doen hiervoor de nodige opmetingen. 

We hopen dat beide straten deze legislatuur nog fietspaden zullen krijgen en dus verkeersveiliger zullen zijn. We blijven dus ook op deze nagels kloppen!