Ook in Geel zal er binnenkort een deelsysteem op poten worden gezet voor fietsen en auto's. Hiervoor werd afgelopen donderdag op de gemeenteraad de procedure goedgekeurd. De Vlaamse overheid gaf onze stad een projectsubsidie voor de uitrol van het project ‘Fiets Hup!’. De start van deze deelsystemen is voorzien in het voorjaar van 2022.

Er zullen op diverse locaties in Geel, zowel in de rand van het stadscentrum als het kerngebied, verschillende mobipunten en fietshubs worden ingericht. Deze hebben als doel om een vlotte switch te kunnen maken tussen auto, fiets en openbaar vervoer. Zo krijgen bijvoorbeeld het Algemeen Ziekenhuis St. Dimpna en sportterreinen De Leunen mobipunten die als toegangspoorten tot het centrum zullen fungeren, terwijl er op plaatsen zoals de parking van de Nieuwstraat en het zwembad  een fietshub wordt ingericht.

De connectie tussen buitenrand en kerngebied wordt gevormd door een fijnmazig netwerk van fietswegen en fietsvriendelijke wegen. Dit netwerk wordt verder uitgebreid en bestaande trage wegen krijgen een upgrade in infrastructuur en signalisatie. Met deze ingrepen moedigen we zoveel mogelijk aan om zich binnen het centrum met de fiets te verplaatsen.

Marlon Pareijn: "de dichtheid van wonen en werken is in Vlaanderen, maar zeker ook in Geel de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook wordt er verwacht dat dit zal blijven toenemen met veel verkeersdrukte als gevolg. Ik ben er van overtuigd dat deelmobiliteit hier mee een oplossing voor kan zijn. Je gebruikt wat je nodig hebt waar en wanneer je wil. Je deelt niet enkel het voertuig, maar ook het onderhoud, de kosten, de parkeerplaats en dus de ruimte. Hierdoor is het efficiënt, milieuvriendelijk en kostenbesparend!"