De provincie Antwerpen wil het doorgaand (vracht)verkeer uit de kern van Geel halen. Daarom maakt ze het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Regionale ontsluiting Geel bis. Dat plan zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) met de N118 te verbinden. Het doortrekken van de Geelse Ring is een werk van lange adem, maar CD&V Geel zal zich hiervoor ten volle blijven inzetten, opdat het centrum kan worden ontlast. Na vele decennia wachten is het tijd voor een duurzame oplossing.
 
Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota. Die nota kwam tot stand op basis van de input die er tijdens de dialoogmarkten van 2018 werden georganiseerd. Samen met een online bevraging werden er vele voorstellen gedaan die een diepgaand onderzoek kregen.

De startnota bestaat in hoofdzaak uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe de provincie tot die keuze kwam. Het tweede deel geeft duiding over de haalbaarheid van elk gegeven alternatief. Er wordt beschreven welke effecten onderzocht werden (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe dat werd gedaan. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage. Tijdens de publieke raadpleging kun je dan jouw mening geven over de startnota. 


Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert de provincie in Geel een infomarkt in CC De Werft. Je vindt er een samenvatting van de startnota op posters en je kunt er vragen stellen aan de projectleiders. De infomarkt is toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het jou past. Wij zullen er alvast zijn en hopen op een sterke opkomst.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.