De stad heeft zich onder impuls van onze schepen Marlon Pareijn geëngageerd om elke Geelse schoolomgeving veiliger en gezonder te maken. Hiervoor werd het project ‘Veilige schoolomgevingen’ in het leven geroepen. Één voor één zullen de schoolomgevingen grondig onder de loep genomen worden en elke keer zal hetzelfde traject van vier stappen worden gevolgd.

Op 22 februari  zullen aan SBS De Burgstraat tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd worden om bepaalde knelpunten uit de schoolomgeving aan te pakken. Deze schoolomgeving komt als eerste aan de beurt.

De voorbije maanden werden stap 1 en 2 reeds doorlopen. Als eerste werd er gekeken wat de leerlingen zelf willen. Er werd hen gevraagd hoe zij de schoolomgeving ervaren en wat hun wensbeeld is. 67% van de leerlingen gaf aan het niet veilig te vinden om met de fiets of te voet naar school te komen. De tweede, reeds uitgevoerde stap is het participatietraject waarin de stad samen met ouders, kinderen, leerkrachten, buurtbewoners… de uitdagingen formuleerden die specifiek zijn voor deze schoolomgeving. Nadien werd er met experts gezocht naar een oplossing voor deze uitdagingen.

Voor SBS de Burgstraat zijn we nu klaar voor stap 3: het invoeren van de proefopstellingen. Het doel van deze testmaatregelen is dat kinderen met de fiets of te voet veiliger van en naar hun school geraken. De testfase start na de krokusvakantie, vanaf maandag 22 februari.

DE TESTMAATREGELEN

·         Het deel van de Burgstraat tussen Groenenheuvel en Rijn wordt een schoolstraat

In een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speed pedelecs. Gemotoriseerd verkeer mag er niet komen tijdens de vooropgestelde uren op schooldagen. Prioritaire voertuigen mogen wel in de schoolstraat rijden met zwaailichten . Ook het uitrijden van de schoolstraat is steeds toegelaten.

·         Enkelrichting in Groenenheuvel van Burgstraat tot Hollestraat

Deze doorlopende maatregel is in de richting van Roggendries. Fietsers en bromfietsen klasse B mogen wel in de tegenrichting rijden.

·         Verbod op dubbel parkeren in Groenenheuvel van Burgstraat tot Hollestraat

Aan de linkerkant geldt er een stilstaan- en parkeerverbod om meer ruimte te geven aan de fietsers. Deze maatregel is doorlopend.

·         Burgstraat en deel Groenenheuvel worden doorlopend fietsstraten

In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeerd om fietsers in te halen. De maximumsnelheid is er 30 km/u voor alle weggebruikers.

"Blij om vast te stellen dat het uiteindelijke resultaat ook overeen komt met de besproken zaken op de participatieavond." Buurtbewoner Raf Tormans, vader van 2 en CD&V-bestuurslid

EVALUATIE

De testmaatregelen lopen tot het einde van dit schooljaar. Tot dan kunnen schoolkinderen, ouders en buurtbewoners hun positieve en negatieve ondervindingen doorgeven aan de school of de dienst grondgebonden zaken van de stad. Bij een positieve evaluatie engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten opduiken kunnen er eerst nog andere testmaatregelen ingevoerd worden.

Marlon Pareijn is alvast blij van start te kunnen gaan met de concrete uitwerking van dit project: "Ik vind in het project ‘Veilige schoolomgevingen’ raakvlakken tussen al mijn bevoegdheden: mobiliteit, onderwijs, jeugd en participatie. Ben zeer gemotiveerd om met alle scholen dit traject te doorlopen en zoveel mogelijk knelpunten specifiek aan een bepaalde omgeving aan te pakken. Doordat we samen met de dagelijkse gebruikers van de schoolomgevingen op zoek gaan naar uitdagingen en oplossingen heb ik er veel vertrouwen in dat we overal tot gedragen oplossingen zullen komen."

Meer info over dit project kan u hier vinden.