De stad heeft zich onder impuls van onze schepen Marlon Pareijn geëngageerd om elk jaar twee Geelse schoolomgevingen veiliger en gezonder te maken. Hiervoor werd het project ‘Veilige schoolomgeving’ in het leven geroepen. Één voor één zullen de schoolomgevingen grondig onder de loep worden genomen, waarbij telkens hetzelfde traject van vier stappen wordt gevolgd. Momenteel is Basisschool St.-Dimpna aan de beurt.

Stap 1 en 2 werden reeds doorlopen. Als eerste werd er gekeken wat de leerlingen zelf willen. Er werd hen gevraagd hoe zij de schoolomgeving ervaren en wat hun wensbeeld is. De bevraging werd zowel uitgevoerd bij de lagere school als bij de middelbare scholieren. 48% van de lagere schoolkinderen gaf aan het niet veilig te vinden om met de fiets of te voet naar school te komen. 59% van de middelbare scholieren is eveneens deze mening toegedaan.

De tweede reeds uitgevoerde stap is het participatietraject waarin de stad samen met ouders, kinderen, leerkrachten, buurtbewoners… de uitdagingen formuleerden die specifiek zijn voor deze schoolomgeving. Nadien bekeek een expertengroep de oplossingen van de participatieavond en zochten ze naar de meest geschikte oplossing.

Voor Sint-Dimpna zijn we nu klaar voor stap 3: het invoeren van de proefopstelling. Het doel van deze testmaatregelen is dat leerlingen met de fiets of te voet veiliger van en naar hun school geraken. De testfase ging maandag 19 september van start.

De testmaatregelen

Laar wordt volledig afgesloten aan St.-Dimpnaplein voor gemotoriseerd verkeer

Wat? Enkel voetgangers en fietsers zullen vanaf St.-Dimpnaplein het Laar nog kunnen in- en uitrijden. Ter hoogte van de parking wordt een keermogelijkheid voorzien door de middenberm aangezien gemotoriseerd verkeer de straat enkel kan in- en uitrijden via Laar/Eikevelden.

Waarom? Uit de bevraging bleek dat het grootste probleem de auto’s zijn die in het Laar komen. Zij hinderen de fietsers en voetgangers en zorgen voor onveilige situaties bij het op- en afrijden van de parking of bij het stilstaan op de rijbaan. Toekomstgericht heeft het afsluiten ook enkele voordelen:

  • Mogelijkheid om vierkant groen in te voeren op het kruispunt, zodat voetgangers of fietsers uit alle richtingen tegelijkertijd groen hebben (foto rechts). Op die manier wordt contact met gemotoriseerd verkeer vermeden
  • Meer ruimte op Sint-Dimpnaplein voor veilige fietspaden en extra groen omdat er een afslagstrook wegvalt. Met veilige fietspaden en een aangename schoolomgeving willen we jongeren motiveren van jongs af aan met de fiets of te voet te komen
  • Mogelijkheid om de schoolsite via een pleinfunctie meer te verbinden met de site van de oude tekenschool. Hiervoor kunnen we, op basis van de proefopstelling, een uitgebreide visie opstellen

Schoolstraat in Laar tussen Sint-Dimpnaplein en de achteringang van het ziekenhuis

Wat? Autoverkeer is niet toegelaten tijdens bepaalde tijdstippen, buiten de buurtbewoners die hiervoor een vergunning kunnen krijgen. Zij moeten voorrang verlenen aan voetgangers en fietsers en mogen hen niet in gevaar brengen of hinderen. Fietsers, speedpedelecs en auto’s die in een schoolstraat rijden moeten dit stapvoets doen. Dit tijdens volgende tijdstippen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 8.45 uur en 15.15 tot 16 uur. Op woensdag is dit van 8 tot 8.45 uur en 11.50 tot 12.30 uur. 

Ondersteunende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer

  • Gebruik van parking KOGEKA en Delhaize
  • Zet kinderen af ter hoogte van de achteringang van het ziekenhuis
  • Gebruik de parking van het ziekenhuis (foto rechts). Hier kan je 30 minuten gratis parkeren en via onderstaande weg de lagere school op een veilige manier bereiken

Na de test...de evaluatie!

De testmaatregelen lopen tot aan de kerstvakantie. Tot dan kunnen schoolkinderen, ouders en buurtbewoners hun positieve en negatieve bevindingen doorgeven aan de school of de dienst grondgebonden zaken van de stad (https://www.geel.be/grondgebonden-zaken). Bij een positieve evaluatie engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten opduiken kunnen er eerst nog andere testmaatregelen ingevoerd worden.