De komende weken starten de bouwwerken aan de Welzijnscampus Geel, een gezamenlijk project van Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen en stad Geel. Deze nieuwbouw komt op de site van Den Echo aan de Diestseweg. Als CD&V Geel zijn we blij zijn met dit project waar al jaren voorbereiding aan vooraf ging. Nu kunnen we nog beter onze burgers helpen op vlak van psychosociaal en welzijnsbeleid. (foto © architects in Motion)

CAW De Kempen helpt iedereen met een welzijnsvraag. Mensen die problemen ondervinden in o.a. relaties, opvoeding of huisvesting kunnen bij het CAW terecht, net als slachtoffers en daders van geweld. Om inwoners van Geel en omstreken met welzijnsvragennog gerichter te helpen, werken CAW De Kempen en stad Geel sinds enkele jaren intensief aan de voorbereiding
van een gezamenlijk project, de Welzijnscampus Geel.

In het gebouw krijgen alle bestaande werkingen van CAW De Kempen die gevestigd zijn in Geel een plaats. Zo verhuizen onder meer de jongerenwerking (JAC), de onthaal-en begeleidingsteams en de residentiële opvang, die tijdelijke huisvesting voorziet voor dak- en thuislozen. Stad en OCMW Geel beschikken over een aantal ruimtes in de nieuwbouw. Zo komt er een grote
ontmoetingsruimte voor de dienst gelijke kansen en ook enkele studio’s voor noodopvang.

CAW De Kempen is de bouwheer voor de nieuwe Welzijnscampus Geel. Stad Geel stelt de grond gratis ter beschikking door middel van een erfpacht. In het meerjarenplan voorziet de stad een bijdrage van € 500.000 voor de bouwwerken. Dit komt overeen met circa 10 % van de totale bouwkosten, het overige deel van de kosten wordt gedragen door CAW De Kempen. Met deze bijzondere samenwerking zorgen de stad en het CAW bovendien voor efficiënte besteding van middelen.

Eind 2019 werd de omgevingsvergunning toegekend voor de nieuwbouw. In de loop van vorig jaar vond de sloop van het oude gebouw Den Echo plaats en werd de nieuwbouwaannemer aangesteld. De komende weken starten de nieuwbouwwerken,
deze zullen ongeveer vijftien maanden duren. Het CAW verwacht de Welzijnscampus Geel in de lente van 2022 in gebruik te nemen.

Het nieuwe gebouw is een ontwerp van Architects in Motion. Het is een eenvoudig volume van drie bouwla-
gen, volledig bekleed met leien. De gevels aan de kopse kanten bestaan uit grote glaspartijen. Ondergronds is er parkeerplaats voor de medewerkers van beide organisaties. De hoofdingang van de site is voorzien aan de zijde van de nieuwe woonwijk Wijdbosch.