Vanaf 1 juli 2022 zal de stad de parkeertarieven in het Geelse centrum aanpassen. Belangrijkste nieuwigheden zijn het uur gratis parkeren op de centrumparkings en het hier volledig gratis parkeren op zaterdag, naast de bestaande zon- en feestdagenregeling. De aangepaste parkeertarieven brengen ook veranderingen voor de parkeerkaarten met zich mee, maar betekenen vooral een vereenvoudiging in alle tarieven.

Zo, geeft ook schepen van mobiliteit Marlon Pareijn aan, wil de stad het parkeren op centrumparkings aantrekkelijker maken. Parkeren in de Geelse centrumstraten wil de stad voorbehouden voor korte bezoekjes of voor mensen met een beperking.  Vanaf 1 juli 2022 worden de aanpassingen in Geel centrum ingevoerd. We sommen even op wat er verandert voor de parkeertarieven en de parkeerkaarten.

Welke parkeertarieven veranderen?

  • De parkeertarieven in de centrumstraten verhogen naar twee euro met een maximale parkeerduur van twee uur. In de straten Pas en Nieuwstraat mag je maximaal een half uur gratis parkeren (met een gratis parkeerticket of een Geels halfuurtje). Alle andere kortparkeerplaatsen in het centrum verdwijnen met uitzondering van Dornik en Verbueckenstraat.
  • Parkeren op de centrumparkings is het eerste uur gratis. Elk daaropvolgend uur betaal je één euro per uur met een maximum van zes euro per dag. Het huidige tarief is maximaal vijf euro per dag.
  • Parking Havermarkt krijgt dezelfde tarieven als de andere centrumparkings. Hier mag je nu ook onbeperkt in tijd parkeren. Op parking Havermarkt zijn wel geen parkeerkaarten (bv. bewonerskaart of werknemerskaart) toegelaten.
  • Op de centrumparkings Pas en Nieuwstraat, parking Havermarkt, Werft (na de zaterdagmarkt) en Lebonstraat moet je naast zon- en feestdagen ook op zaterdag niet betalen om te parkeren.
  • Voor de ondergrondse parking Ecodroom gelden dezelfde tarieven als voor de andere centrumparkings. Ook maximaal zes euro per dag.
  • Voortaan parkeer je in de blauwe zone van de straten Rijn en Logen en het Sint-Dimpnaplein ook maximaal twee uur. De blauwe zone van parking Pas wordt afgeschaft.

Wat wijzigt er voor de parkeerkaarten?

  •  De prijs van een bewonerskaart stijgt. De eerste bewonerskaart kost 100 euro en de tweede bewonerskaart 200 euro per jaar. Het verminderd sociaal tarief geldt zowel voor de eerste als de tweede bewonerskaart. Voor deze gebruikers blijft de kost per kaart 25 euro. Zo wil de stad Gelenaars aanmoedingen parkeerplaatsen op privéterrein te gebruiken. Vervolgens kan het openbaar domein kwaliteitsvol worden heringericht met meer groen, brede voetpaden, kwalitatievere ontmoetingsplaatsen voor alle Gelenaars...
  • De 4-urenkaart wordt samen met de parkeerkaart voor klanten en deeltijdse werknemerskaart afgeschaft. Dit verloopt volgens een uitdoofscenario. Je kunt deze parkeerkaarten nog kopen tot en met eind juni.
  • Parkeerjetons worden ook afgeschaft.

De stad brengt de bezitters van een parkeerkaart op de hoogte van de wijzigingen.