Moederdag is net gepasseerd, maar Vrouw & Maatschappij CD&V zet graag alle vrouwen nogmaals in de bloemetjes op de Zij Blij-dag. In het bijzonder vragen ze aandacht voor de thuiswerkende vrouw in deze bijzondere tijden.

Bij veel thuiswerkende moeders is de balans tussen werk en privé vandaag  helemaal zoek. Voeg daar nog aan toe dat 80% van de werknemers in vitale sectoren als zorg, onderwijs, kinderopvang een vrouw is, en dus extra vatbaar voor het virus, en je weet dat vrouwen het vandaag niet onder de markt hebben. 

Het spreekt dan ook voor zich dat V&M dit jaar haar Zij Blij-dag wijdt aan de impact van de coronamaatregelen op de (thuis)werkende vrouwen en dat met de volgende slogan: ‘Moeder de stuntvrouw? Help haar om gezin en job te jongleren!’ Omdat een marktactie dit jaar niet kan willen we dit digitaal doen: #moederdestuntvrouw!

Vrouw & Maatschappij stelt volgende beleidsmaatregelen voor:

1. Wij leggen het recht op deconnectie weer op tafel. Thuiswerk en zorgen voor de kinderen combineren met (vol-)tijds werken, zorgt ervoor dat we tot laat in de avond werkmails beantwoorden en online vergaderen. Zo staan we permanent in stand-by voor het werk, wat het risico op stress en burn-out verhoogt. Ook na de coronacrisis zal telewerk belangrijk blijven. In vele bedrijven is er echter nog geen telewerkbeleid. Wij roepen bedrijven op om de wet van 26 maart 2018 (die werkgevers verplicht om het thema van deconnectie op de agenda van het CPBW te plaatsen) toe te passen. Daarbij vragen we aan het parlement om de wet te evalueren en, indien nodig, bij te sturen zodat dat bedrijven verplicht kunnen worden om voor een telewerkregeling te zorgen, via een ondernemings-cao of door telewerk op te nemen in het arbeidsreglement.

2. Wij steunen ook uitdrukkelijk de Vlaams parlementsleden Katrien Schryvers en Loes Vandromme, in hun vraag aan experten om de mogelijkheid te bekijken dat twee gezinnen afspraken kunnen maken om elkaars kinderen op te vangen. Zo kan één ouder instaan voor de opvang van de kinderen, terwijl de andere ouders werken. Dat maakt de combinatie werken en kinderopvang voor iedereen haalbaarder.

3. We zijn tevreden met het volmachtenbesluit van minister Nathalie Muylle, waardoor ouders onder bepaalde voorwaarden bijkomend ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens de coronaperiode. Maar dat verlof kan alleen opgenomen worden tot en met de maand juni. Wij vragen dat de situatie tijdig geëvalueerd wordt en dat de mogelijkheid om dit ouderschapsverlof te nemen verlengd wordt met de maanden juli en augustus, als de normale opvangmogelijkheden van kampen en speelpleinen niet worden aangeboden.

4. We roepen op om vrouwenrechten niet uit het oog te verliezen bij het formuleren van de exit-strategieën, met extra aandacht voor kwetsbare vrouwen. De maatregelen tegen het coronavirus worden genderblind genomen, maar de gevolgen zijn dat niet. Maatregelen op het vlak van onderwijskansen, leefbaar wonen, gezondheid en werk moeten rekening houden met de grote groep alleenstaande moeders. Daarnaast vragen we extra aandacht voor organisaties en overheidsdiensten die vrouwen in kwetsbare posities steunen.

5. We vragen specifiek onderzoek rond de impact van de coronacrisis op gender en gelijke kansen om een gericht beleid te voeren. Dat betekent concreet dat bij het verzamelen en rapporteren van gegevens een uitsplitsing wordt gemaakt naar geslacht en andere sociaaleconomische kenmerken.

Last but not least: een oproep aan werkgevers en partners van thuiswerkende vrouwen:

1. We roepen vaders op om meer (corona-)ouderschapsverlof op te nemen en zo voor een betere taakverdeling te zorgen in het gezin.

2. We roepen werkgevers op tot flexibiliteit en begrip en vragen om mensen die telewerken eerder doelstellingen op te geven dan vaste werkuren, zodat die zelf hun werkritme kunnen bepalen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.