Op het schepencollege van 2 november 2021 werd het voorstel voor de openbare verlichting langs Malosewaver goedgekeurd. Daarmee werd de knoop doorgehakt om het stuk weg tussen Bel en Meerhoutseweg veiliger te maken voor de trage weggebruiker en in het bijzonder voor de vele schoolgaande jeugd die hier dagelijks passeert. De werken zullen door Fluvius uitgevoerd worden in het voorjaar van 2022.

Gezien dit stuk weg door natuurgebied loopt, moesten de nodige adviezen ingewonnen worden bij onder andere het Agentschap Natuur & Bos. Zo moeten de armaturen voldoende laag zijn, neerwaarts gericht en aanpepaste kleuren hebben aan de aanwezige fauna. Ook het IOK en de Dienst Mobiliteit verrichtten hier het nodige studiewerk om tot een degelijk voorstel te komen.

In een latere fase, nadat de nieuwe insteekweg parallel met de Molseweg is verwezenlijkt, wordt bekeken of er verdere aanpassingen nodig en mogelijk zijn om de verkeersveiligheid in de Malosewaver te verhogen. 

Schepen van Openbare Werken Luc Van Laer (foto) en Bellenaar Kris Vangeel, trekkende kracht in onze mobiliteitswerkgroep, beamen de noodzaak van deze verlichting: "De zichtbaarheid en veiligheid van deze veelgebruikte weg verbetert nu aanzienlijk. Voor de schoolgaande jeugd en de pendelaar wordt de fietsrit in de donkere wintermaanden een stuk aangenamer en veiliger."