Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) heeft onverwacht te kennen gegeven dat er afspraken zijn met de locatie Zonnedauw in Geel-Larum om een groep vluchtelingen tijdelijk te herbergen. Hoewel dit nieuws als een verrassing kwam, willen wij er alles aan doen om dit verblijf zo vlot en humaan mogelijk te laten verlopen, zowel voor de vluchtelingen als de buurt.

Op 7 november zal er daarom voor de buurtbewoners een infomoment georganiseerd worden om correcte informatie te kunnen aanbieden. We hadden natuurlijk liever de gelegenheid gehad om de buurt te informeren alvorens het nieuws bekend werd gemaakt. We staan erop dat er een goede communicatie is met de buurt en de Gelenaar.

Waarom is dit initiatief van Fedasil gekomen? Momenteel zijn er weinig tot geen plaatsen meer vrij in de verschillende opvanginitiatieven in België. Dit heeft te maken met volle opvangcentra met daklozen ten gevolge van de wateroverlast in Wallonië, de extra instroom van Afghanen en tot slot de coronamaatregelen waarbij strengere afstandsregels gelden.

Echter, met de opvang in Zonnedauw is de stad Geel niet aan haar proefstuk toe. Enkele jaren geleden heeft onze Geelse gemeenschap zich al van haar beste kant getoond bij de opvang van vluchtelingen in Zonnedauw. Ook deze keer zullen wij als beleidspartij onze schouders zetten onder alle vrijwilligersinitiatieven om het verblijf van deze mensen, in de komende 4 wintermaanden tot eind februari 2022, zo goed mogelijk te laten verlopen. Een sterke samenwerking met de stedelijke diensten is hierbij onontbeerlijk.

Wij rekenen daarbij ook op alle Gelenaren zodat we het label van “Barmhartige Stede” met fierheid mogen blijven uitdragen.

(verslag RTV Kempen, 29 oktober 2021)