Wist je dat Geel in de Kempen de enige universiteitsstad is? Sinds enkele jaren heeft de Katholieke
Universiteit Leuven voet aan wal in Geel door hun masteropleidingen ingenieurswetenschappen.De KUL telt momenteel een 500 tal studenten in Geel, maar heeft een ambitie om naar 1.000 studenten te groeien. Thomas More (het vroegere HIK) telt bijna 5.000 studenten in Geel. De Campus Geel is groeiend (het huidige jaar is gestart met 13% meer studenten dan vorig jaar).


Geel is niet voor niets een onderwijs en universiteitsstad. Vanuit het stadsbestuur en CD&V Geel wordt
hier volop op ingezet. Nabij en sterk onderwijs is niet alleen enorm belangrijk voor onze kinderen,
maar ook voor creatie van talent en het behouden van talent in Geel en omstreken. Geel kent heel
wat industrie en KMO. Deze zijn sterk gebaat met een goed en nabij onderwijsaanbod.
Bovendien blijkt dat heel wat van de kotstudenten na hun studies in Geel blijven wonen en werken.
Zo krijgen we nieuw talent en potentieel in onze stad. In Geel leven door de week ongeveer 800
kotstudenten die heel wat huurinkomsten en verteer mee brengen.

Wist je dat we in Geel het afgelopen jaar een Fablab van Kogeka (gelegen aan het Sint-Jozefinstituut in de Technische Schoolstraat) en een proef- en ondernemerslab "Cocoon 2440" van KUL
 (gelegen in de Stationsstraat en afgelopen weekend geopend) in gebruik hebben
genomen? Samen met het stadsbestuur, KUL, Thomas More en het jeugdhuis VONK hebben we de
afgelopen 3 jaren hard gewerkt aan “Startup 2440”, een project waarin studenten kunnen leren
ondernemen. Na gezamenlijke inzet en financiële ondersteuning (met Europese subsidies) hebben
we er nu een echt proef – en ondernemerslab bij waar we met CD&V Geel en het stadsbestuur
enorm fier op zijn. Hier kunnen toekomstige ingenieurs ook hun ondernemerskwaliteiten
uitproberen, experimenten en wie weet… wel degelijk een eigen zaak opstarten.

Wist je ook dat we vanuit het stadsbestuur in samenwerking met KUL, Thomas More, Stichting
Kempen en IOK al jaren werken om een echt innovatie- en wetenschapspark uit te bouwen ter
hoogte van de Campus Thomas More/KUL (langs de Rring in Geel)? Er werd een ruimtelijk
uitvoeringsplan uitgewerkt om een grote zone langs de Rring te kunnen uitbouwen met nieuwe
bedrijven die gebruik maken van de onderzoeksinfrastructuur en projecten van Thomas More/KUL.
Het eerste bedrijf, Belcotec, heeft er zich enkele jaren geleden gevestigd. De ruimte is er om in de
toekomst aldaar 3.000 hoogwaardige jobs te kunnen creëren en plaats te geven.


Deze projecten zijn misschien minder zichtbaar, maar hebben een enorme waarde en belang voor
onze toekomstige talenten, werknemers, ondernemers, onderwijs maar eigenlijk voor heel Geel. Zij
zorgen voor welvaart, extra inkomsten voor onze stad, leven en koopkracht van onze Gelenaars en
handelaars. WIJ investeren in talent, toekomst, innovatie en welvaart. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.