Een kindvriendelijke stad, dat proberen we met toch wel enig succes al jaren te zijn. Nu werd dit ook officieel erkend door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. Hij overhandigde Geel het label van kindvriendelijke stad in een filmpje. Een trotse schepen van Jeugd en Participatie Marlon Pareijn mocht dit label mee in ontvangst nemen.

Het mooie resultaat van een traject dat werd opgestart in 2017, waarbij op basis van cijfers, gesprekken en participatiemomenten bij de Geelse jeugd de grootste uitdagingen voor de stad op vlak van kind- en jongerenvriendelijkheid blootgelegd werden. Een jury van experten kindvriendelijk beleid zag dat de gevolgde strategie in Geel zijn vruchten afwerpt en beloont onze stad dan ook met het label.

Op basis van welke criteria beslist de jury nu of een stad het label mag dragen? 

De gemeente toont aan dat ze:

  • Een breed draagvlak heeft om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid
  • De participatie van kinderen en jongeren centraal zet
  • Ze haar beleid baseert op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met
    de leefwereld van kinderen en jongeren
  • Ze in interactie gaat met andere belanghebbenden
  • Zorgt voor een strategische verankering van haar keuze voor een kindvriendelijk
    beleid

Wat mogen kinderen en jongeren nu juist verwachten van een stad met het label?

In een kindvriendelijke gemeente zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers. Ze krijgen de kans om deel uit te maken van de gemeente, er mee over na te denken, mee vorm te geven. Dat wil zeggen dat de gemeente luistert naar haar kinderen en jongeren, hen een kanaal, een platform geeft om hun mening te geven en daar ook effectief mee aan de slag gaat, samen met kinderen en jongeren. Dit wil niet zeggen dat alles wat een kind of jongere wil, noodzakelijk wordt uitgevoerd. Wel dat alles wat kinderen of jongeren te kennen geven, wordt meegenomen als signaal in het beleid en in de acties van de gemeente.

Tot slot werd er ook een mascotte ontwikkeld om de acties en projecten sterk in te kijker te zetten. Het resultaat van meer dan 700 ingezonden tekeningen is Vink en Vox. Een held en robot die de stad gaat gebruiken in toekomstige participatiecampagnes en om acties en projecten beter zichtbaar te maken. Vink kan goed luister(vink)en en heeft altijd alles gehoord, zelfs de fijnste stemmetjes. Vox is de vocale van de twee. Vox maakt alles bespreekbaar, er is niets dat niet gezegd mag worden.

 "Ik ben hier ongelooflijk fier op. Het behalen van het label is 1 ding. Maar nu moeten we het bestendigen en ons beleid kindvriendelijk houden!"

Marlon Pareijn, schepen van Jeugd en Participatie

We blijven dus de weg van kindvriendelijke stad volgen zodat onze kinderen en jeugd zich volledig thuis kunnen voelen in onze Barmhartige Stede!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.