We kondigden het eerder al aan: het burgerbudget gaat nu echt van start. Dit jaar voorziet de stad Geel 100 000 euro voor elke Gelenaar die met een vernieuwende, creatieve actie mee kleur wilt geven aan Geel. Elke inwoner kan zijn project indienen. Niet twijfelen dus!

Alle informatie over de voorwaarden, het te volgen traject, informatie over coachingsessies voor kinderen en jongeren... kan je allemaal uitgebreid vinden op https://www.geel.be/burgerbudget-geef-geel-jouw-kleur

Schepen van participatie Marlon Pareijn is een sterk voorstander van dit burgerbudget en heeft dit mee mogelijk gemaakt. Het geeft de mogelijkheid om aan ieder van ons zijn eigen creatieve idee voor een mooier, leefbaar Geel om te zetten in de praktijk.

Marlon: “In Geel zetten we sterk in op participatie. We willen onze inwoners en organisaties betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Zo hebben we een tweetal jaar geleden het participatieplatform ideevoorgeel.be in het leven geroepen. Via dit platform kunnen burgers op een overzichtelijke en handige manier participeren bij lopende projecten en zelf ideeën voor onze stad voorstellen. We hebben ondertussen ook een participatieraad opgericht, met vertegenwoordigers uit alle deeldorpen. Gelenaars kunnen initiatieven voorleggen aan de participatieraad die dan beoordeelt of dit verder uitgewerkt kan worden binnen het meerjarenplan. Met het burgerbudget gaan we nog een stap verder. We geven onze inwoners de kans om op kosten van de stad zelf hun idee te realiseren. In onze kindvriendelijke stad mogen dat zeker ook projecten vanuit onze jeugd zijn. Ik ben benieuwd welke voorstellen er gaan komen. Ik kijk er alvast naar uit!”