Fonsy Bellinckx, gemeenteraadslid voor CD&V Geel, heeft aangegeven zijn mandaten en politieke functies ter beschikking te stellen. Zijn opvolger is jongerenvoorzitter Mathias Van Braband.

“Door tijdsgebrek, voornamelijk komende uit mijn zelfstandige beroepsactiviteit, kan ik de aan mij toevertrouwde bevoegdheden niet uitoefenen zoals ik zou willen,” zegt Fonsy Bellinckx. “Ik kan mij dan ook geen 100% inzetten voor mijn kiezers, waar ik mij niet goed bij voel. Daarom zet ik graag na twee jaar een stap opzij om plaats te maken voor een gemotiveerde jongere die meer kan betekenen voor het welvaren van de Gelenaren.”

Zijn plaats in de gemeenteraad zal worden ingenomen door eerste opvolger Mathias Van Braband, die ook het mandaat in de politieraad zal overnemen. Mathias (29 jaar) is jongerenvoorzitter van CD&V Geel en organiseert mee de communicatie binnen onze partij. Een echte Gelenaar, afkomstig uit Winkelomheide en momenteel wonende op St.-Dimpna, en sterk verweven met het verenigingsleven. “Met enorm veel zin ga ik deze uitdagingen aan. Met mijn werk achter de schermen heb ik laten zien er klaar voor te zijn. Ik ga alvast mijn uiterste best doen om mijn steentje bij te dragen, samen met onze fractie.” Mathias zal op de volgende gemeenteraad van maandag 1 februari 2021 de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid.


De functie van fractievoorzitter voor CD&V Geel zal gaan naar Griet Verhesen. Zij was in het verleden reeds schepen en is een van de ervaren stemmen in onze partij en in de gemeenteraad. Wij zijn natuurlijk blij dat zij deze belangrijke taak op zich zal nemen.

“Fonsy neemt in eer en geweten een moedige beslissing. Het was natuurlijk niet zijn bedoeling, toen hij in de Geelse politiek stapte, om na een tijdje te moeten vaststellen dat het te moeilijk was om al die verantwoordelijkheden te combineren,” zegt voorzitter Roger Dams. “Maar met zijn nauwe contacten met heel wat Gelenaren, zijn enthousiasme en betrokkenheid heeft hij vanaf het begin onze partij versterkt. Hij blijft trouwens nog bestuurslid van onze partij en daar zijn we hem dankbaar voor.”