De eerstesteenlegging voor de nieuwbouw van SBS Katersberg is vandaag, woensdag 26 mei, een feit. De oudste gebouwen worden gesloopt, het mooie patrimonium zal worden gerenoveerd en aangevuld met nieuwbouw. Een combinatie van verleden en toekomst dat ongetwijfeld een prachtig resultaat zal opleveren. Zo werd op een regenachtige dag toch het startschot gegeven van een zonnige toekomst voor stedelijke basisschool Katersberg. 

Sinds 2012 kende het geboortecijfer in Holven een spectaculaire groei door de vele nieuwe woonverkavelingen in de directe schoolomgeving. De leerlingenpopulatie steeg van 171 leerlingen in 2012 naar momenteel meer dan 300 kinderen. De nieuwe school wordt een omgeving waar het schoolse leven gecombineerd wordt met ontspanning in groene speelzones, waar kinderen uitgedaagd worden in hun creativiteit en spelvormen.

"De werken die staan gepland, zijn omvangrijk en zullen op het einde van de rit een hele verbetering zijn voor de Holvense jeugd", vertelt schepen van onderwijs Marlon Pareijn. Samen met schepen van patrimonium Ben Van Looveren zijn zij nauw betrokken bij dit dossier en kijken ze alvast vol verwachting naar het eindresultaat. 

(bron: RTV)

Niet enkel de faciliteiten voor een moderne school met sport- en theaterzaal, refter, feestzaal met keuken en natuurlijk voldoende lesruimtes zullen aanwezig zijn, ook aan duurzaamheid werd de nodige aandacht geschonken. Ben: "Er wordt een geothermische installatie voorzien die zowel warmte als koeling kan geven. Daarnaast zorgen een degelijke isolatie, groendaken, moderne technieken en slimme inplanting van de ramen ervoor dat de nieuwbouw voldoet aan de passiefbouwcriteria. De belangrijkheid van dergelijke investeringen kan niet genoeg worden benadrukt."

Meer duurzaamheid vind je ook buiten. De tijd van de klassieke, verharde speelplaats is gelukkig voorbij en er wordt nu werk gemaakt van groenere speelzones, slim water- en ruimtegebruik. Dit is een perfecte startplaats voor onze kinderen om al van jongsaf stil te staan bij duurzaamheid.

We wensen alvast onze Katersbergjeugd veel leerrijke momenten in hun toekomstige school!