Samen met kinderen, begeleiders en leerkrachten maakte stad Geel een ontwerp voor het realiseren van hun droomspeelplaats. Hieruit kwam naar boven dat zij droomden van meer groen en avontuur. Vergroening en ontharding vormen dus sleutelwoorden in het ontwerp. De groene, avontuurlijke en educatieve buitenruimte die na de zomer klaar moet zijn beantwoordt aan deze wensen! "De werkzaamheden zijn reeds van start gegaan, maar de aannemer voert deze gefaseerd uit. Zo hebben de kinderen altijd een veilige speelruimte om zich uit te leven!" verzekert Luc Van Laer.

Het ontwerp bevat:

  • Het integreren van boomstammen, een speelheuvel, een zandbak, een watertoestel, een houten tipi en een modderkeuken in de tuin van de Bengelbende;
  • De kleuterspeelplaats uitrusten met een speelheuvel met natuurlijke elementen, glijbanen en zelfs een buitenklasje. Ook zandbak met speeltoestel blijft behouden. Een deel van de verharding zal dienen als fietsparcours;
  • De speelplaats van de lagere school voorzien van rusthoeken, een buitenklas, voldoende ruimte voor balspelen en een uitdagen spelparcours met klim- en klautermogelijkheden

"De twee voorziene buitenklassen vergroten de educatieve mogelijkheden. Daarnaast zullen de nieuwe speelruimtes ervoor zorgen dat de kinderen nog jarenlang kunnen genieten van een inspirerende omgeving," besluit Marlon Pareijn.