De kapel van Elsum, een monument uit onze Geelse geschiedenis maar de laatste decennia onderkomen en maar een fractie van wat het ooit was. Elsumnaar en gemeenteraadslid Brigitte Kempen weet er helaas alles van. Maar de kogel is eindelijk door de kapel en ze zal in ere worden hersteld.

Eerder gaven we al aan dat de langverwachte subsidies voor de renovatie waren toegekend, de uitvoering van de renovatie zal dan nu ook starten.

Brigitte: "in 2003 uitte ik reeds mijn bekommernis over de slechte staat van de kapel van Elsum.  Jaarlijks interpelleerde ik op de gemeenteraad over de stand van zaken in verband met de nakende renovatie.  Meermaals werd het dossier door bepaalde procedures achteruit gesteld en telkens weer kwam het  onderaan in de kast te liggen. 

Ik ben dan ook heel blij dat eind maart de werken van start zullen gaan, eindelijk mogen we zeggen.  De kapel heeft voornamelijk een historische waarde maar zal door de renovatie een blikvanger worden voor Elsum!

Samen met CD&V Geel hoop ik dat we eind 2021 deze kapel kunnen inhuldigen. De inwoners van Geel maar vooral van Elsum hebben hier lang genoeg moeten op wachten.  Ik kijk er alvast naar uit!"