Drie jaar na de verkiezingen, halfweg de legislatuur, was het ook weer tijd voor onze interne voorzittersverkiezingen. Deze werden vorige week gehouden, maar de uitslag daarvan had u nog van ons tegoed.

Door corona kon onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie opnieuw niet doorgaan, dus zochten we een coronaproof alternatief om onze leden toch hun stem te laten uitbrengen in de zaal van Sint-Amands. Niet enkel kon er worden gekozen voor een nieuwe voorzitter van de lokale CD&V-afdeling. Ook voor onze geledingen waren er geëngageerde kandidaten, klaar om mee de kar te trekken.

Voor de CD&V-afdeling verlengt Roger Dams zijn mandaat als voorzitter, samen met nieuwe kracht Griet Verhesen. Het vertrouwen in hen is groot en zij zullen het geleverde werk verderzetten. 

Verder zullen Karolien Leysen en Carine Jacobs als duo het voorzitterschap van de geleding Vrouw & Maatschappij op zich nemen. Beide dames zijn zeer actief binnen de lokale gemeenschap en zijn de trekkende krachten van diverse acties. 

Marcel Verachtert, vorige bestuursperiode nog co-voorzitter, werd ditmaal verkozen als voorzitter van de Seniorenafdeling van CD&V Geel. Hij neemt deze rol met veel engagement op, samen met Brigitte Kempen

Tot slot werd er ook een nieuw voorzittersduo voor de jongeren gekozen. Mathias Van Braband verlengt zijn mandaat met drie jaar en krijgt het gezelschap van Hanne Van Dingenen. Samen gaan ze er alles aan doen om de belangen van de Geelse jongeren te behartigen. 

Naast de lokale voorzittersverkiezingen, waren er ook verkiezingen voor de nationale partijraad van CD&V. Met fierheid kunnen we meedelen dat Griet Smaers hiervoor verkozen is. Ook voor het provinciaal bestuur CD&V provincie Antwerpen stelde Griet Smaers zich kandidaat voor de gemandateerden en werd verkozen. Marcel Verachtert stelde zich dan weer succesvol kandidaat voor het provinciaal bestuur als niet-gemandateerde. Een sterke Geelse afvaardiging om de partijwerking en het beleid mee vorm te geven.

Succes gewenst aan alle verkozenen. Als partij kunnen we niet anders dan blij zijn met zoveel engagement. Wij danken alle leden voor het gestelde vertrouwen in onze nieuwe voorzitters.