In mei 2021 werd ons Geels ziekenhuis uit verschillende aanvragen geselecteerd door de Vlaamse Regering voor bijkomende investeringen in infrastructuur. Na het dossier vervolledigd te hebben, heeft het ziekenhuis Geel nu van de Vlaamse Regering de definitieve goedkeuring ontvangen voor haar bouwplannen. Minister Wouter Beke kwam dit goede nieuws vandaag persoonlijk aankondigen in ons Geelse ziekenhuis. 

Deze steun, ter waarde van 20 miljoen euro, zal voor volgende bouwprojecten worden aangewend: 

  • ‘Project E345’ met daarin vervat een nieuw kinderziekenhuis, labo en chirurgisch dagziekenhuis;
  • Vernieuwing van de gebouwschil zoals ramen, armaturen en daken van het bestaande gebouw.

Met deze investering wordt een grote stap voorwaarts gezet in onze ziekenhuisinfrastructuur en onze zorgtoekomst. We willen ook graag Jan Flament en Emiel Wouters, respectievelijk algemeen directeur en voorzitter van de Raad van Bestuur, feliciteren met dit dossier en bedanken voor het harde werk dat hier in werd gestoken. In het voorjaar van 2022 wordt gepland te starten met de bouw.

CD&V Geel en Schepen van Zorg Griet Smaers zijn enorm tevreden met deze belangrijke erkenning en ondersteuning.  Ze danken Minister Wouter Beke voor zijn steun en zijn persoonlijke persconferentie vandaag in Ziekenhuis Geel waar hij tegelijkertijd al het ziekenhuispersoneel aanmoedigde voor hun inspanningen.   

Wouter Beke: “In Vlaanderen is de zorgvraag drastisch veranderd, wat het gevolg is van de vergrijzing, een toename in personen met chronische aandoeningen en comorbiditeiten. Ik vind het dan ook de taak van de Vlaamse Regering ziekenhuizen hierin te ondersteunen en voor te bereiden op de toekomst.”

Kris Vangeel, lid van de Raad van bestuur van het ziekenhuis, beaamt met Griet Smaers het belang van deze investering: “De steun van de Vlaamse Regering en Wouter Beke is een belangrijke hulp voor de uitbouw van ons ziekenhuis, haar positie binnen de regio en de integrale zorg in Geel en Kempen. Met deze extra middelen zullen grote investeringen worden gedaan, welke de komende jaren worden uitgevoerd. Deze zijn nodig om het zorglandschap op een goede manier dichtbij de mensen verder uit te bouwen, nieuwe ingrepen te kunnen doen en een eigentijds kinderziekenhuis vorm te geven.”